bombyx disparate ( psilura dispar )

bombyxdisparate